Trapézový plech

Trapézový plech, to je dokonalý materiál pro pokrytí střech a stěn. V obytném stavebnictví se používá především jako krytina stěn a střech garáží, altánků, přístřešků a střech domů. Široká paleta barev a profilů Vám umožní použít trapézové plechy na různých budovách a v libovolném prostředí.

Trapézové plechy dělíme na:

  • krycí, pro použití jako univerzální nástěnné a střešní prvky a jako podstropní
  • konstrukční, pro použití v konstrukcích střech bez vaznic, v nosných konstrukcích s velkým rozpětím podpor a jako ztracené bednění do železobetonových konstrukcí

NÁSTĚNNÉ TRAPÉZOVÉ PROFILY

Nástěnné trapézové profily

STŘEŠNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY

Střešní trapézové profily

KONSTRUKČNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY (SAMONOSNÉ)

Konstrukční trapézové profily

Fotogalerie – ukázky práce