Zelená střecha

Jedním z rostoucích trendů, který se i u nás těší stále větší oblibě, jsou tzv. „Zelené střechy“. Zeleň na střešních konstrukcích má mnoho příznivých funkcí. Z dobře založené zelené střechy má navíc přínos jak majitel, tak veřejnost. Našly se již i ambiciózní podnikatelské projekty využívající rozsáhlejších střešních ploch pro pěstování květin a zeleniny.

Doporučená skladba zelené (vegetační) střechy

Doporučená skladba zelené střechy

1. Parotěsná fólie
2. Tepelná izolace
3. Geotextílie
4. Hydroizolační fólie
5. Drenážní vrstva (Fatradren)
6. Smyčková rohož
7. Geotextílie
8. Substrát
9. Vegetační vrstva

Podívejme se blíže na nejpodstatnější pozitivní vlivy. Střechy s vegetačním porostem vhodně regulují odvodňování městských aglomerací, zejména průmyslových a obchodních zón. Tento fakt je zajímavý zejména u velkých ploch, zasahujících významným způsobem do původní krajiny a měnících jejich odvodňovací poměry. Půdní substrát s vegetací dokáže zachytit až 90 objemových procent vody.

Pozitivní funkce zelených střech

Důležitou funkcí je zlepšení tepelné izolace objektu. Díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině může zelená střecha zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25%. Za zmínku stojí i estetická funkce, jež pozitivně mění vzhled města a nechává vznikat nové relaxační zóny.

Nesmíme zapomenout ani na hygienické funkce v podobě zachycování polétavého prachu, absorpce oxidu uhličitého a snížení hladiny hluku až o 40 decibelů. V neposlední řadě je tu i ekonomický efekt. Nejen že lze se zelenou střechou ušetřit peníze za energie, vegetační porost navíc chrání funkcionalitu střechy a zvýší životnost izolace až o dvojnásobek.

Vegetační vrstva zelených střech

Pozornost je třeba klást i na porost střechy jako takový. Při použití hydroizolační fólie lze na střeše pěstovat dvojí typ vegetace:

  • intenzivní střechy (vyšší traviny, letničky, trvalky, keře nízké, střední)
  • extenzivní střechy (mechy, lišejníky, rozchodníky, netřesky, aridní traviny).

Intenzivní porost na vegetační střeše

Intenzivní střechy vyžadují větší péči a jsou nákladnější na zbudování než střechy extenzivní. Vhodné jsou zejména pro velké plochy a objekty s reprezentativní funkcí. Na intenzivních střechách lze pěstovat užitné plodiny.

Extenzivní porost na vegetační střeše

Střechy extenzivní jsou nenáročné na údržbu a jejich cena je nižší. Celkové náklady v tomto případě vzrostou zhruba o 10% oproti střeše bez vegetační vrstvy.