Základy

Izolace základů fóliemi je určena pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb izolující proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu.

Izolace základů fóliemi se používá pro vytváření izolačních plášťů všech typů spodních částí staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Zemní izolační systém

Zemní izolační systém

Izolace základů fóliemi je vhodná téměř do všech typů prostředí s různým stupněm biochemické agresivity a teplotami od -20°C do +40°C.

Se zemní izolací není problém ani vytvoření dostatečně těsných prostupů izolací a opracování dalších detailů pro zajištění trvalé nepropustnosti pro radon.

Přednosti zemních fólií FATRAFOL

  • vysoká pevnost a průtažnost zemních izolačních fólií
  • trvalá pevnost v tlaku
  • vynikající svařitelnost fólií
  • odolnost fólie proti působení agresivních pozemních vod
  • pružnost a ohebnost fólie za chladu
  • výborná odolnost fólie proti perforaci
  • odolnost fólie proti prorůstání kořenů rostlin
  • odolnost fólie proti mechanickému namáhání při sedání staveb
  • zdravotní a ekologická nezávadnost fólie
  • funkční spolehlivost a vysoká životnost fólie