Plochá střecha

Střešní fóliový hydroizolační systém je určen pro hydroizolaci budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Střešní systém je pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé, pro střechy nepochůzné i pochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněním, apod. Střešní sytém FATRAFOL-S podle typu hydroizolační fólie může být kladen na všechny běžné podklady a to jak u novostaveb, tak při opravách, rekonstrukcích a modernizacích starších objektů.

Skladba střešního hydroizolačního systému

Skladba střešního hydroizolačního systému

1. Střešní hydroizolační fólie
2. Tepelná izolace (minerální vata)
3. Tepelná izolace (polystyren)
4. Podkladní textílie FATRATEX
5. Parotěsná zábrana FATRAPAR
6. Nosná konstrukce (zde trapéz)